Інклюзивні технології. Тьюторство в дошкільній освіті.

Зараз всі намагаються адаптувати умови освіти і виховання дитини з урахуванням його індивідуальних особливостей. В сучасному суспільстві люди намагаються максимально інтегрувати дітей з обмеженими можливостями. Для цього на всіх щаблях освіти вводяться інклюзивні технології, які дозволяють дитині соціалізуватися. І один з таких методів – це тьюторство в освіті.

Тьюторство в дошкільній освіті – це супровід дітей, у яких є особливі потреби в навчанні і вихованні. Впровадження даного виду діяльності є важливим кроком у їх соціалізації. Так само тьюторство широко використовується для супроводу  дітей з девіантною поведінкою.

Саме слово “тьютор” прийшло до нас з англійської мови і в перекладі означає “домашній учитель”. І це принципова відмінність: така людина відрізняється від звичних педагогів дошкільних і шкільних установ. Так як однієї з найважливіших його задач є захист дитини та допомогу в його соціалізації. Тьюторство в освіті – це закріплення за дитиною наставника, який зможе допомогти дитині і скорегувати його розвиток.

Основна мета тьютора (помічника вихователя) полягає у створенні умов для успішного залучення дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в середовище дошкільного навчального закладу. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку є створення сприятливих, комфортних умов для дитини з особливими потребами. Говорячи про комфортні умови можна сказати, що це такі  умови, за яких дитина з особливими потребами могла б опановувати адаптовану для неї навчальну програму в зручному темпі й у відповідному обсязі.

Діяльність із супроводження «особливої» дитини повинна бути адаптована її потреб, але при цьому не має порушувати освітнього й комунікативного простору тієї групи дітей, у якій перебуває така дитина.

Для того щоб умови перебування дитини в дошкільному навчальному закладі були по-справжньому комфортними й мотивували її до розвитку, у роботі тьютора (як і будь-якого дорослого, який працює з «особливою» дитиною) необхідними є такі чинники: віра в дитину, інтерес до її особистості, прийняття особливостей дитини, доброзичливість, терпіння, послідовність, готовність йти з дитиною в одному напрямі.

Запровадження супроводу ще на етапі раннього розвитку дитини допомагає скоректувати і попередити подальші проблеми, які можуть виникнути у нього в процесі навчання. Саме в дошкільному віці тьютор закладає основи для успішного освоєння соціальних норм і особистісного розвитку. Тьюторство в дошкільну освіту передбачає активну участь і батьків, тому що для малюків головним орієнтиром є дорослі. Дивлячись на їх модель поведінки, дитина переймає деякі їх особливості. І завдання тьютора полягає в тому, щоб побачити можливі труднощі у розвитку і скоригувати їх. Тьютор розробляє індивідуальний маршрут з урахуванням всіх особливостей підопічного. Він повинен включати різноманітні способи дослідницької та пізнавальної діяльності, щоб стимулювати у малюка інтерес до самостійного отримання знань.

Незважаючи на те що поки професійні установи названих фахівців не готують, необхідність у них з розвитком інклюзивної освіти зростає. Тьютором може стати будь-яка людина, що має педагогічну освіту. Дуже важливо і наявність певних особистісних якостей: бажання допомагати, готовності до постійного саморозвитку, відповідальності, любові до дітей. Тьютор повинен вміти знаходити підхід до кожної дитини і сприяти розкриттю його особистісного потенціалу, успішної взаємодії з оточуючими людьми. Тоді дитина виросте гармонійною особистістю.

 

 

Відповісти