Правила для батьків

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

 1. Загальні положення.
  1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі – батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі – дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
 2. Права батьків.
  1. Батьки мають право:
  • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
  • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
  • на пільги на харчування;
  • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
  • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
  • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
  • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 3. Обов’язки батьків.
  1. Батьки зобов’язані:
  • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
  • поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
  • виконувати режим дня дошкільного закладу;
  • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
  • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
  • стежити за реальним станом здоров’я дитини;
  • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;
  • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
  • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
  • приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначенням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше – приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров’я;
  • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
  • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
  • не забирати дітей в нетверезому стані;
  • дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
  • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
  • відвідувати батьківські збори;
  • виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
  • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Навчально-виховна діяльність здійснюється за базовою програмою “Я у світі”. Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками.

Вік дитини визначається станом на 1 вересня.

  • група раннього віку від 2 до 3 років;
  • група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;
  • група середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;
  • група старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років.

Наповнюваність груп становить( у нормі):

  • для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 осіб;
  • для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб.

Відповісти