Правила прийому дітей до Грицівського ясел-садка (центру розвитку)

          Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами постанова від 27.01.2021 № 86 ) прийом дітей до ЗДО здійснює керівник протягом календарного року на підставі документів.

 Для прийому дітей до Грицівського ясел-садка (центру розвиту)  потрібно надати такі документи:

 1. Заява батьків або осіб, що їх замінюють, про зарахування до дошкільного закладу.
 2. Свідоцтво про народження (копію).
 3. Згода на збір та обробку персональних даних.
 4. Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО.
 5. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
 6. Для дітей, у яких немає обов’язкових профілактичних щеплень (незалежно від причин), батьки мають додатково надати висновок ЛКК про те, що дитина може відвідувати ЗДО. Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 (цей лист МОН повторило 18.03.2016 за № 1/9-139) питання щодо відвідування дошкільного закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності.
 7. Додатково додається пакет затверджених документів для оформлення пільги на оплату за харчування дитини в дитячому садку.

          Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в ЗДО  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 Перелік категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування

Першочергово зараховують дітей, які:

 • проживають на території обслуговування державного, комунального ЗДО;
 • є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому ж дитсадку;
 • є дітьми працівників цього ж дитсадка;
 • належать до категорій дітей з ООП, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (якщо батьки не зберігають таємницю усиновлення);
 • перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей;
 • є внутрішньо переміщеними особами або мають статус дитини, яка постраждала від воєнних дій і збройних конфліктів.

Батьки дитини мають пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини. Якщо це не підтверджено, дитину зараховують на загальних підставах.

 Відрахування дитини з закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
 • якщо дитина досягла станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з ООП — повних восьми років), відраховують її до 31 серпня поточного року;
 • якщо дитину переводять в інший заклад;
 • якщо дитина не відвідує заклад протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.